รถลากพาเลท สมาร์ท

สมาร์ท หน้ากว้างพิเศษ

สมาร์ท รถลากหน้ากว้างพิเศษ

    Model:AK3000W

    Weight:Kg

    RatedCapacity:3000mm

        LiftingHeight:200mm

    MinHeight:85mm

              ForkLength:1150/1220mm

       TurnTO:135"

       ForkSize:1150/1220mm

    ForkInsideSize:550mm

    ForkOutsideSize:685mm

        OverallLength:1530/1600mm

    DiametreOfTheBackWheel:180X50mm

    DiametreOfTheFrontWheel:78X70mm

 

สมาร์ท 3 ตัน

 

สมาร์ท 3 ตัน

Model:AK2013-3000

Weight:Kg

RatedCapacity:3000

LiftingHeight:200mm

MinHeight:85mm

TurnTO:135"

TheWheelsMaterial:

PanelWorkAngle:°

ForkSize:1150/1220mm

ForkInsideSize:550mm

ForkOutsideSize:685mm

OverallLength:1530/1600mm

WidthOfTheFork:160mm

DiametreOfTheBackWheel:180X50mm

DiametreOfTheFrontWheel:78X70mm

 

2016 Supasarn Engineering Co., Ltd All rights reserved

บริษัท ศุภสารกลการ จำกัด

สำนักงานใหญ่ สงขลา 276 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา Tel. 074-890545, Fax. 074-890546

ศูนย์บริการสุราษฎร์ธานี 88 ม.4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 Tel. 077-953134 , Fax. 077-953135

ศูนย์บริการตรัง 13/1 ม.2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  Tel. 075-298105 , Fax. 075-298165