ศูนย์บริการฟอร์คลิฟท์ 14 จังหวัดภาคใต้

บริษัท ศุภสารกลการ จำกัด

 

| สำนักงานใหญ่ สงขลา |

276 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

Tel. 074-890545, Fax. 074-890546

 

| ศูนย์บริการสุราษฎร์ธานี |

88 ม.4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-953134 , Fax. 077-953135

 

| ศูนย์บริการตรัง |

13/1 ม.2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
Tel. 075-298105 , Fax. 075-298165

สายด่วนข้อมูล และงานบริการ

09 3581 0044

ศูนย์บริการใกล้คุณ

074 890 545  สงขลา

077 953 134  สุราษฎร์ธานี

075 298 105  ตรัง